Birgitta Janssons Minnesfond för Animerad Film

Till minne av animatör Birgitta Jansson (1944–1985) bildade släktingar och vänner en stipendiefond i hennes namn. Instiftades strax efter hennes död, i november 1985 och året efter utsågs de första två stipendiaterna.
Fonden delar ut, när förutsättningar finns, stipendium till en eller två som arbetar med animation i Birgittas anda. Det vill säga någon som är nyskapande, experimenterande och seriös, men kanske inte uppmärksammas efter förtjänst.
Den oberoende styrelsen består just nu av tre personer. Fonden förvaltas av Teaterförbundet.
Senaste stipendieutdelningen var i januari 2008 på Filmfestivalen Animotion i Stockholm, då 2007 års stipendium delades ut, det trettonde i ordningen. Stipendiumet kommer att kunna delas ut många år till och det behövs...inga andra stipendier är direkt inriktade på animerad film.
Nästa utdelnings tillfälle är inte bestämt. Intresserade kan kontakta fonden via mail.

Stipendiater:

1986 Gun Jacobson och Lotta Geffenblad
1987 Ylva Li Björk
1988 Mari Marten-Bias Wahlgren
1989 Jonas Adner
1991 Jaromir Wesely
1993 Lena Hvarfnes och Ivan Takac
1995 Fern Seiden och Conny Marnelius
1998 Eva Lindström och Marika Heidebäck
2007 Annika Bergström

diplom
Diplomet dekoreras av Birgittas egen illustration.
En bild som hon själv gjort för sina egna brevpapper.
Kossan som cyklar är hon själv.

kossa