Information och länkar

Vill med den här hemsidan visa mer av Birgittas
arbete med animation /tecknad film, konstnärsskap och hennes ambition att utbilda. Vissa texter är hennes egna, som på sidan om "Semesterhemmet".
Birgittas filmer och minnesfonden i hennes namn lever vidare.

Kerstin Olsson Grönvik
e-post: info@k-og.com

Konstnärsnämnden har ekonomiskt stött projektet.
http://www.konstnarsnamnden.se/

Länkar
Svenska Filminstitutet
http://www.sfi.se/

Svenska Filminstitutets databas
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=PERSON&itemid=70158

International Animated Film Festival Annecy
http://www.annecy.org/

Libris, "Animation" häftad bok 43 sidor:
http://libris.kb.se/bib/9683606?vw=full

lerfigur